1 (1).jpg
2 (2).jpg
4.jpg
5.jpg
 
 
 
   
 
 
             
 
Gudstjenester
 

22-10-2017 kl. 08:45

Morgengudstjeneste på Løgismose kapel v. Suhr

 

22-10-2017 kl. 19:00

Aftengudstjeneste i Haarby kirke v. Suhr

 

29-10-2017 kl. 10:00

Højmesse i Harby kirke kl. 10.00 v. Boas

 

05-11-2017 kl. 10:00

Højmesse i Haarby kirke kl. 10.00 v. Boas - Mindegudstjeneste

    tekst

 

    

  

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Haarby kirke og til Løgismose Kapel

 

______________________

 

Mindegudstjeneste i Haarby kirke

Alle Helgens søndag 5. november kl. 10.00

______________________

 

 

Det er skik, at vi holder mindegudstjeneste

på Alle Helgens søndag i Haarby kirke.

 

Ved gudstjenesten mindes vi i ord og salmer vore afdøde kære. Alle begravede eller bisatte i Haarby sogn siden sidste Alle Helgen vil blive nævnt ved navn efter prædikenen, og vi tænder et lys for hvert navn vi siger højt.

 

På den måde ønsker vi i taknemmelighed, at mindes dem, der er gået forud for os – og vi vil mindes dem i håbet om,

at Gud holder både levende og døde i sin hånd.

 

Samme aften tændes der lys på gravstederne på kirkegården. Det er også en smuk skik – og et smukt syn. Lyset på kirken tændes tilmed denne aften. Det skal lyse kirken op helt frem til Hellig Tre Konger i det nye år.

 

Familierne til dem, hvis navn læses højt, får en skriftlig invitation.

Men også dem som lever hverdagen med et savn af en de holdt af, er hjertelig velkomne.

 

 

_________________________

 

Lørdagsdåb

_________________________

  

Kommende lørdagsdåb finder sted

lørdag den 4. november 2017 kl. 10.00

og lørdag den 7. april 2018 kl. 10.00

tilmelding til Adam Boas

 

 

 

   

 ___________________

 

Onsdag den 25. oktober kl. 19.00

Foredrag i konfirmandstuen m. Niels Christian Hvidt 

"Tro og Helbred"

___________________

 

 

Tro flytter bjerge, siger man. Meget tyder på, at det faktisk er tilfældet, og især ved sygdom. Niels Christian Hvidt, dr. theol., lektor ved Syddansk universitet i Odense, er i færd med at udforske hvordan det forholder sig i Danmark, og befinder sig således midt i krydsfeltet mellem tro og videnskab.

 

Niels Christian Hvidt vil belyse følgende spørgsmål: - Hvad ved vi egentlig om sammenhængen mellem tro og helbred? hvad kan vi lære for vore egne liv om denne sammenhæng? Kan et øget fokus på vores dybeste værdier øge vores livskvalitet især, når vi skal håndtere svære ting?

 

Velkommen til et foredrag med en af Danmarks mest erfarne foredragsholdere, som netop er udnævnt professor i Åndelig Omsorg.

 

 

 

 

____________________

 

Tirsdag den 7. november kl. 19.00

Foredrag m. Biskop Tine Lindhardt

"Den evangelisk-lutherske reformation - og dens betydning"

____________________

 

 I år fejrer vi 500 året for den begivenhed, at Luther slog sine teser op i Wittenberg. Biskoppen har utvivlsomt holdt mange foredrag om emnet i årets løb, så nu da hun er talt rigtig godt varm, så har vi inviteret hende til et godt og spændende foredrag i november.

 

 

 

 

 

_______________________

 

Gudstjenester på Løgismose Kapel 2018

___________________

 

     Søndag den 28. januar kl. 8.45

 

      Søndag den 25. februar kl. 8.45

 

    Søndag den 25. marts kl. 8.45

 

   Søndag den 22. april. kl. 8.45

 

 Søndag den 27. maj kl. 8.45

 

 Søndag den 24. juni kl. 8.45

 

Søndag den 29. juli kl. 8.45

 

     Søndag den 26. august kl. 8.45

 

           Søndag den 30. september kl. 8.45

 

      Søndag den 28. oktober kl. 8.45

 

          Søndag den 25. november kl. 8.45

 

            Mandag den 24. december kl. 14.30

 

 

_________________

 

Om Haarby kirke og Løgismose kapel 

                                           ___________________

 

Haarby kirke stammer fra den store kirkebygningstid under Valdemarerne.

 

Fund af træværk under koret i forbindelse med en tidligere restaurering, giver dog grund til at mene, at her har ligget kirke endnu længere tilbage, formentlig fra 1000 tallet. 

 

Haarby kirke er Fyns største landsbykirke med ca. 500 siddepladser. Kirken er bygget i romansk stil med de smukke buer og rå kampesten. Kirkens store attraktioner er bl.a. Trampernes gravkapel, Havsteen-Mikkelsens altertavle samt Rigsmarsk Anders Billes krypt under kirken. 

 

Haarby pastorat indbefatter også Løgismose slotskapel hvor der afholdes gudstjenester ifølge oversigten i kirkebladet. Oversigten kan også findes under fanen "aktuelt". Der er kun åbent for offentligheden på Løgismose slot i forbindelse med gudstjenester, men der kan ses billeder af inventaret her på hjemmesidens galleri. 

  

 

 

 

 

 

        facebook         
     
Følg os på facebook  konfirmand    Hent kirkebladet
 

25. oktober 2017

Foredrag i præstegården v. Niels Christian Hvidt. Se mere på forsiden

 


3. november 2017

Bibelstudiekreds kl. 9-11 i konfirmandstuen

 


4. november 2017

Lørdagsdåb kl. 10.00 i Haarby kirke

 


5. november 2017

Mindegudstjeneste Alle Helgens søndag kl. 10.00

 


7. november 2017

Mandeklub i konfirmandstuen kl. 11.30

 


7. november 2017

Foredrag i konfirmandstuen kl. 19.00 v. Biskop Tine Lindhardt " Reformationen og dens betydning "

 


15. november 2017

Andagt i kirken kl. 17.00. Musik, bøn, tekst til eftertænksomhed.

 

 
 
             
 
 
  Hårby Kirke, Algade 89, 5683 Haarby, Tlf. 64 73 10 16    
 
  Uptime-IT ApS