1 (1).jpg
2 (2).jpg
4.jpg
5.jpg
 
 
 
   
 
 
         
 
 
 

Værd at vide

Fødsel  

Fødsler anmeldes til sognepræsten senest 14 dage efter fødslen.

Medbring  anmeldelse og evt. ansvars- og omsorgserklæring,

der udleveres  af jordemoderen.     

Anmeldelse kan også ske på: www.personregistrering.dk

 

Vielse

 

Henvendelse til sognepræsten. På rådhuset anmodes om prøvelsesattest tidligst 3 mdr. før vielsen.

 

Dåb

 

Henvendelse til sognepræsten, hvor en dåbdag aftales. Der holdes dåb både i Haarby kirke ved højmessen kl. 10 - og på Løgismose Kapel ved morgengudstenesterne kl. 8.45. Der er også mulighed for lørdagsdåb. De annonceres på forsiden. Næste lørdagsdåb er 1. april 2017.

 

Navngivelse 

 

Et barn skal navngives senest 6 mdr. efter fødslen.

 

Pyntning af kirken ved kirkelige handlinger

 

Vedrørende pyntning af kirke i forbidnelse med højtideligheder, skal man kontakte graver Arne Bøje på telefon 64732499

Skovkirkegården

 

Skovkirkegården blev indviet i 2015 og ligger syd for Haarby kirke. Hvis man vil høre mere om begravelser og bisættelser på skovkirkegården, kan man kontakte kirkens graver Arne Bøje på tlf. 64732499

 

Navneændring

 

Henvendelse til kordegn Christina Frost-hansen på cf@km.dk eller

www.personregistrering.dk.

En navneændring er gratis i forbindelse med en kirkelig handling og koster ellers 500,- kr.

 

Gravsted
 

Henvendelse til graver Arne Bøje tlf. 64732499

 

Præstens tavshedspligt 

 

Hos sin sognepræst kan man regne med fuld tavshedspligt. 

Man kan altid ringe til sognepræst Adam Boas på 64731016 

 

Konfirmationsdatoer

 

Findes under fanen "aktuelt "

 

   

     
     
     
     
     
     
     
     
   

 

 
         
 
 
  Hårby Kirke, Algade 89, 5683 Haarby, Tlf. 64 73 10 16