1 (1).jpg
2 (2).jpg
4.jpg
5.jpg
 
 
 
   
 
 
         
 
 
 

Haarby kirke

 

Alterbord

Ved kirkens sidste store restaurering i 1975 blev alterbord, alterbillede og knæfald fra 1855 udskiftet. Alterbordet, der er sammenbygget med altertavlen er tegnet af arkitekt Allan Havsteen-Mikkelsen.

 

Altertavlen er trefløjet og har som motiv julenat. Når fløjene i fastsiden er lukkede, ses scenen fra Golgatha. Billederne er udført af kunstneren Sven Havsteen-Mikkelsen. De to alterstager i slebet stål er formgivet af den arkitekt, som forestod restaureringsarbejdet, Rolf Graae.

Det gamle alterbilede fra 1856 malet af I. L. Lund kan nu ses på vestvægges i sydskibet, hvor også de  gamle alterstager har fundet deres plads.

     
 

Prædikestolen

Stammer fra sen-renaissancen og bærer årstallet 1618. I de fire felter ses evangelisterne, hver med sit symbol. Under hver evangelist findes en latinsk inskription.

 

Under Matthæus lyder det i oversættelse: Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Under Marcus: Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ikke forgå. Under Lucas: Saglig er den, der hører Guds ord og bevarer det. Under Johannes: Den, der er af Gud, hører Guds ord- Farverne er de oprindelige som blev afdækket i 1938.

     
 

Døbefonden
Er af granit og stammer fra 1938. Messing-dåbsfadet er fra 1570 og bærer Oxernes og Rudernes våben.

     
 

Kirkeskibet
Skibsmodellen "Hellig Olav" i nordskibet er en kopi af en engelsk bark "Lock Torrens".

 

Modellen er fra 1938 og bygget ad fabrikant Ernst Jensen, Strandby. Kirkeskibet er restaureret i 1986

     
 

Orglet
Ved restaureringen i 1975-1976 blev det gamle orgel fra 1887 skiftet ud.

 

Det nuværende har fået en flot og dristig udtænkt placering og udformning.

 

Det er bygget af Th. Frobenius og har 14 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal.

     
 

Skulptur af Erik Brandt

Den første søndag i advent 2009 indvies en ny fællesgravplads. På denne gravplads er der opstillet en skulptur af kunstneren Erik Brandt, Assens. Skulpturen består af 2 sten, der danner et led eller en indgangsportal fra det jordiske liv til det himmelske liv. Det er ideen. På begge sten er der hugget et kors.

 

Stenene har opringelig ligget i Anders Billes krypt under kirkens kor som kistesten. Men i forbindelse med restaureringen af krypten i 1997 blev disse kistesten taget op og har siden ligget hen i 11 år. Menighedsrådet i samarbejde med Erik Brandt fandt det var en god ide at genanvende stenene til denne kunstudsmykning på vores kirkegård.

     
 

Alterkalken

Alterkalken er af sølv, skænket 1661 af Anders Billes enke fru Sophie Rosenkrantz, hvis våben findes på kalkens fod-stykke. Her findes også inskriptionen S.H.A.B. (saligt hensovende Anders Bille) og S.R.K. (Sophie Rosenkrantz).

 

På bægerskålen meddelser Preben Bille Brahe, at han har istandsat kalken i året 1836. Disken er en fornyelse fra 1836, ligesom oblatæsken - der er en kopi af den oprindelige fra 1773 skænket af Siphie Hedvig Trampe- En alterkande af sølv fra 1912 er skænket af tidl. sognepræst H.P. Bechmann (præst i Haarby 1883 - 1918)

 
         
 
 
  Hårby Kirke, Algade 89, 5683 Haarby, Tlf. 64 73 10 16