1 (1).jpg
2 (2).jpg
4.jpg
5.jpg
 
 
 
   
 
 
         
 
 
 

Menighedsråd

Sognepræst kbf Formand
Adam Boas   Kirsten Dahl Andersen
Møllevej 17 Holmevej 1
Telefon : 64 73 10 16  Telefon : 24 26 75 99
e-mail : adbo@km.dk e-mail : nellemose@dadlnet.dk
   
Næstformand Sekretær
Alis Rasmussen Anni Brejnholt 
Landø 40, tlf. 20456583 e-mail : info@ungkurs.dk
alisr@vip.cybercity.dk

 

 

Kontaktperson

 

Menighedsrådsmedlem

Inge Hindsgaul Skonberg  Benno Nielsen
e-mail : i.h.skonberg@gmail.com bennon@mail.dk
   
Menighedsrådsmedlem Menighedsrådsmedlem

Ole Grønlund Pedersen

o.gronlund@langedilgaard.dk

Aksel Aaquist

aaquist@post10.tele.dk

   
Regnskabsfører Personalerepræsentant
Lise Hansen  Graver Arne Bøje 64732499
Kaslundvej 22. Ørsbjerg  
tlf. 64431203  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 


 

Menighedsrådsmøder  i 2017

 

18. januar

22 . marts

26. april

31. maj

23. august

 4. oktober

22. november 

 

 

Alle møder starter kl. 19,  er offentlige og afholdes i Konfirmandstuen. 

 

 
         
 
 
  Hårby Kirke, Algade 89, 5683 Haarby, Tlf. 64 73 10 16