Anders_Billes.jpg
de_2_sten.jpg
gitter2.jpg
gitter_ude.jpg
kirken_fra_syd.jpg
kirken_fra_vest.jpg
orgel.jpg
skovkirke.jpg
 
 
 
   
 
 
             
 
Gudstjenester
 

31-07-2016 kl. 08:50

Morgengudstjeneste på Løgismose kapel kl. 8.50 v. Boas

 

31-07-2016 kl. 10:00

Højmesse i Haarby kirke kl. 10.00 v. Boas

 

07-08-2016 kl. 10:00

Højmesse i Haarby kirke kl. 10.00 v. Boas

 

14-08-2016 kl. 10:00

Højmesse i Haarby kirke kl. 10.00 v. Boas

 

21-08-2016 kl. 10:00

Høstgudstjeneste i Haarby kirke kl. 10.00 v. Boas

    tekst

 

    

  

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Haarby kirke og til Løgismose Kapel

 

 Søndag den 21. august

  

 Høstgudstjeneste i Haarby kirke kl. 10.00

og høstfrokost på Haarby Efterskole

 

" Du lader kilder springe frem i dalene, mellem bjergene baner de sig vej. De giver vand til alle de vilde dyr, vildæsler får slukket deres tørst. Ved bredden bygger himlens fugle deres rede, på grenene sidder de og kvidrer. Du vander bjergene fra din højsal, jorden mættes med frugten af dit værk. Græs lader du gro til kvæget og planter til tjeneste for mennesker, så der frembringes brød af jorden og vin, der giver menneskene glæde. Hvor er dine værker mange, Herre. Jorden er fuld af dit skaberværk "

Salmernes bog 104

 

Søndag den 21. august mødes vi til høstgudstjeneste i kirken. Tak om man vil medbringe noget af årets høst til vores høstbord. Det bedes afleveret i præstgården eller våbenhuset dagen før.

 

Efter gudstjenesten er der høstfrokost på Haarby efterskole.

Prisen er 50 kr.

man tilmelder sig til Anni Brejnholt på 28492611

 

Samme dag er der indskrivning af konfirmander ved gudstjenesten.

 

Jeg glæder mig til en god gudstjeneste

 

Sognepræst Adam Boas

 

 

 

 

 

 

Haarby kirke stammer fra den store kirkebygningstid under Valdemarerne.

 

Fund af træværk under koret i forbindelse med en tidligere restaurering, giver dog grund til at mene, at her har ligget kirke endnu længere tilbage, formentlig fra 1000 tallet. 

 

Haarby kirke er Fyns største landsbykirke med ca. 500 siddepladser. Kirken er bygget i romansk stil med de smukke buer og rå kampesten. Kirkens store attraktioner er bl.a. Trampernes gravkapel, Havsteen-Mikkelsens altertavle samt Rigsmarsk Anders Billes krypt under kirken. 

 

Haarby pastorat indbefatter også Løgismose slotskapel hvor der afholdes gudstjenester hver den sidste søndag i måneden kl. 8.45. Der er kun åbent for offentligheden på Løgismose slot i forbindelse med gudstjenester, men der kan ses billeder af inventaret her på hjemmesidens galleri. 

  

        facebook         
     
Følg os på facebook  konfirmand    Hent kirkebladet
 

21. august 2016

Høstgudstjeneste m. høstfrokost på Haarby Efterskole

 


6. september 2016

Mandeklub kl. 11.30-13.00 i konfirmandstuen

 


17. september 2016

Minikonfirmandweekend 17-18. september for 3. klasserne på Haarby skole

 


22. september 2016

Filmaften i Haarby bio - Exodus - Gods and Kings

Kort oplæg ved præsten, film m. kaffepause.

 


4. oktober 2016

Mandeklub kl. 11.30-13.00 i konfirmandstuen

 


26. oktober 2016

Klezmerkoncert i kirken kl. 19.30. Jødisk musik m. Jens Schou, Anders Vesterdal og Nis Bank Mikkelsen. Højsangen.

 


3. november 2016

Foredrag kl. 19.00 v. Sygehuspræst Preben Kok "med udsigt til begge sider"

 


15. november 2016

Leonard Cohen Gudstjeneste i kirken kl. 19.00 . V. Tommy Corfixen, Ditte Corfixen, Kenneth Reiner og Rikke Dyrberg

 

 
 
             
 
 
  Hårby Kirke, Algade 89, 5683 Haarby, Tlf. 64 73 10 16    
 
  Uptime-IT ApS