kirken_fra_vest.jpg
klokke_8505.jpg
Lydia_8524.jpg
Messehagel_8730.jpg
P1000831bryll (2).jpg
prædikestolsvandring_8579.jpg
 
 
 
   
 
 
             
 
Gudstjenester
 

20-08-2017 kl. 10:00

Højmesse i Haarby kirke kl. 10.00 v. Boas

 

27-08-2017 kl. 08:45

Morgengudstjeneste på Løgismose kapel kl. 8.45 v. Boas

 

27-08-2017 kl. 10:00

Højmesse i Haarby kirke kl. 10.00 v. Boas

 

03-09-2017 kl. 19:00

Gudstjeneste kl. 19.00 i Haarby kirke v. Suhr

 

10-09-2017 kl. 08:45

Morgengudstjeneste på Løgismose kapel kl. 8.45 v. Boas

    tekst

 

    

  

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Haarby kirke og til Løgismose Kapel

 

___________________

 

Konfirmandindskrivning

___________________

 

Kære kommende konfirmander og konfirmandforældre

 

Konfirmandsæson 2017-2018 nærmer sig sin begyndelse. Jeg glæder mig til at møde de nye konfirmander. Første undervisningsgang er torsdag den 31. august kl. 8.10 – 10.00 i konfirmandstuen. Men allerede torsdag den 24. august er der indskrivning af de nye konfirmander. Nogle af jer forældre husker måske hvordan det foregår. Det tager ikke stort mere end 5 minutter, men det er rart lige at få hilst ordentligt på hinanden. Jeg har en seddel med datoer som i skal have, og vi skal udfylde et stamkort som skal underskrives af jer forældre. I foråret 2018 træder den nye konfirmationsdato-ordning i kraft. Det betyder, at der er konfirmation i Haarby kirke Store Bededag kl. 10 og første søndag efter Store Bededag kl. 10. Jeg er spændt på, hvordan konfirmanderne fordeler sig på de to datoer. Der er frit valg, og det er en god ide lige at snakke om hvilken dato man ønsker, før vi ses til indskrivningen. Der er som sagt indskrivning torsdag den 24. august mellem 16 og 19. Det tager som nævnt 5 minutter, så man kommer bare indenfor tidsrummet, efter hvad der passer familien bedst.

 

Mange hilsner sognepræst Adam Boas

____________________

 

 Har du tænkt, at du gerne ville til at gå i kirke?

 _______________________

 

Jeg har ihvertfald tænkt, at der må være nogle, formentlig ikke mange, men sikkert nogle, som gerne vil være en del af det gudstjenestefællesskab som vi har i Haarby. Men det kan være svært, at træde ind over tærsklen til kirken, det er ikke så nemt, at være ny. Hvis du gerne vil være med, så vil jeg godt tilbyde, at etablere en kontakt mellem dig og en af de faste kirkegængere, sådan at i er flere der følges ad.

 

Behovet for Guds ord, opstår hos os mennesker. Det kan komme bag på en, når det sker, men det er dog ikke så underligt. Faktisk var det mere underligt, hvis behovet aldrig opstod.

 

Jeg synes, at det vil være helt forkert, ikke at følge den trang man har til at være med. Der er glæde og opmuntring i evangeliet, pragtfulde ord om Guds kærlighed til os og et håb, som svarer til den tro, som vi alle har båret med os fra barndommen af om, at der er noget godt til os, efter det her liv.

Jeg synes da, at livet er for kort til ikke at høre en skøn forkyndelse,

hvis man da netop går og trænger til den.

Sognepræst Adam Boas

 

__________________

 

Biskoppen kommer på visitats søndag den 20. august

__________________

 

Det er stor glæde, at biskoppen over Fyns stift kommer på visitats i Haarby kirke. Biskoppen glæder sig til at møde menighed, menighedsråd, præster og personale, og det har fra tidernes morgen været sådan, at visitatsen havde som formål, at inspirere og opmuntre menigheden.

Vi glæder os over, at biskoppen har prioriteret at besøge vores sogn, og at vores sogns trivsel dermed ligger hende på sinde, og vi ser frem til en god gudstjeneste og til at få en god samtale med biskoppen efterfølgende.

 

_______________________________

 

Bibelstudiekredsen

_______________________________

 

Bibelstudiekredsen har altid gode og dybsindige snakke. Med udgangspunkt i et bibelsk stykke, når vi hver gang frem til at diskutere det samfund og den verden vi lever i. Når vi tager udgangspunkt i et bibelsk stykke, så er det for at stille os selv det spørgsmål: - hvordan vil Gud, at vi skal leve og tænke?

 

Jeg har ladet mig fortælle, at nogle afholder sig fra at være med i bibelstudiekredsen, fordi de er bange for, at deres bibelkundskab ikke er stor nok til at kunne være med. Det er måske rigtigt, at ikke alle ved nok til at være med. Det kan godt være, at det er klogere, at holde sig væk.

Men nu er det rent faktisk sådan, at vi alle samles i en vis grad af usikkerhed og hver gang forsøger at finde hoved og hale i det hele - så følelsen af at være lidt famlende, den kender vi alle.

 

Man må jo afgøre med sig selv, om man tør stå inde for sit famleri. Jeg synes, at der kommer en masse gode snakke ud af, at vi er usikre og prøver at lære lidt af hinanden.

 

Hvis man er interesseret i at deltage og i at bidrage til samtalerne, så kan man møde op hver den første fredag i måneden kl. 9.00 i konfirmandstuen.

____________________

 

Koncert med Brahetrolleborgkoret

torsdag dcen 5. oktober kl. 19.30 i Haarby kirke

 Kor og orgelkoncert

__________________

  

  

Som optakt til en koncertrejse til London 12. til 17. oktober gæster Brahetrolleborgkoret og organist Tina Christiansen Haarby Kirke torsdag den 5. oktober kl. 19.30.

 

Brahetrolleborgkoret  er stiftet i 1961 og består i dag af 22 sangere fra hele det syd- og midtfynske område. Koret har gennem alle årene haft et højt ambitions- og aktivitetsniveau med 8 – 10 koncerter årligt primært i Region Syddanmark og koncertrejser til udlandet, hvor såvel traditionel som nykomponeret dansk kormusik har været centralt placeret på repertoiret. Koret føler også en stærk tilknytning til lokalområdet.

 

Programmet til koncerten den 5. oktober fastlægges endeligt når koret midt i august mødes igen efter sommerferien. Det ligger dog fast, at satser af bl.a. Thomas Tallis, Niels W Gade, den unge norske komponist Ola Gjelo og Charles V. Stanfords ”Magnificat” for kor og orgel vil indgå i programmet. I London skal koret og Tina Christiansen holde kirkekoncert i St. George’s Beckenham og medvirke ved en Vesper i St Anne’s Lutheran Church i Londons centrum.  

Tina Christiansen er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium hos orgelprofessor Ulrik Spang-Hansen med højeste karakter ved kandidateksamen i 2011. Efter endt kandidateksamen blev Tina med topkarakter optaget i solistklassen hvorfra hun debuterede med en koncertrække rundt i Danmark i sommeren 2013.

 
Tina har spillet koncerter i store dele af Europa og Asien. Tidligere på året spillede hun i St Paul’s Cathedral ved “Sunday Grand Organ Recital Series” og afslutningskoncerten ved “London Organ Day 2017” i The Dutch Church.

  

Kirsten Møller Jensen, der har været Brahetrolleborgkorets dirigent siden 1975, er uddannet musiklærer og har videreuddannelse som korleder fra Kodály-Instituttet i Kecskemét, Ungarn og fra Danmarks Lærerhøjskole.

 

                          ________________________________

  

Mandeklubben - for alle med et ulige personnummer

_________________________________

 

Mandeklubben mødes hver den første tirsdag i måneden, til medbragt mad, en øl og hyggeligt samvær. Vi bestræber os på, at invitere forskellige oplægsholdere fra sognet, og har desuden det princip, at vi ikke diskuterer politik, religion og kvinder. Vi har imidlertid stadig til gode, at overholde pricippet.

Mandeklubben består for øjeblikket af 15 medlemmer, og har man lyst at være med, så foregår det hver den første tirsdag i måneden. Opstart efter ferien 5. september.

 

_________________________

 

Lørdagsdåb

_________________________

 

Førstkommende ørdagsdåb er den 26. august kl. 11.00 med fælles dåbssamtale i kirken den 9. august kl. 19.00 hvor tre familier er tilmeldt.

 

Næste lørdagsdåb bliver lørdag den 4. november kl. 10.00

 

 

 

_______________________

 

Koncert med Nairobi Chamber Chorus

Onsdag den 13. september kl. 19.30

_______________________

 

Koncert i kirken med Nairobi Chamber Chorus. Det kenyanske kammerkor er på turné i Danmark og giver i den forbindelse koncert i Haarby kirke. Peter Elmelund har skaffet os denne fantastiske koncert, med et kor, som har sunget for blandt andet dronning Elisabeth på Windsor Castle og for den amerikanske præsident Obama. Begge var efter sigende ganske godt tilfreds med hvad de hørte, så mon ikke også vi bliver det.

Koret består af 20 sangere som har fået økonomisk støtte fra Udenrigsministeriet, til at kunne gennemføre den turné, som altså bringer dem til Haarby kirke også. 

 

Koncerten er blevet til i et samarbjede mellem Liods Club i Haarby og menighedsrådet i Haarby

Der udleveres 350 billetter tirsdag den 29. august ml. 16-18 på Mødestedet

 

  

 _____________________

 

Lørdag den 16-17. september - minikonfirmandeweekend

_____________________

 

Minikonfirmandweekenden begynder lørdag den 16. september fra 9-17 i præstegården. Der bliver rundtur i kirken og på kirkeloftet, undervisning og legetid, god mad og en fortrolighed med vores kirke her i byen.

Vi afslutter weekenden med årets høstgudstjeneste søndag den 17. september kl. 10 i kirken, hvor minikonfirmanderne hjælper med at bære årets høst ind i kirken. Det er en god tradition, at børnene medvirker til en tak for den høst, som vi alle nyder godt af.

Sluttelig er der kirkefrokost med auktion på Haarby efterskole. Hvad der tjenes på høstkollekt og auktion, går til Kirkens Korshær i Odense.

Tilmelding til adbo@km.dk

 

____________________

 

Høstgudstjeneste søndag den 17. september kl. 10

____________________ 

 

Høstgudstjeneste i Haarby kirke søndag den 17. september kl. 10. Efter gudstjenetsen er der kirkefrokost og auktion på Haarby Efterskole. Auktionarius er Arne Hougaard og man bedes finde mønterne frem af gemmerne, sådan at vi kan ende med et pænt bidrag til Kirkens Korshær i Odense.

 

 ___________________

 

Onsdag den 25. oktober kl. 19.00

Foredrag i konfirmandstuen m. Niels Christian Hvidt 

"Tro og Helbred"

___________________

 

 

Tro flytter bjerge, siger man. Meget tyder på, at det faktisk er tilfældet, og især ved sygdom. Niels Christian Hvidt, dr. theol., lektor ved Syddansk universitet i Odense, er i færd med at udforske hvordan det forholder sig i Danmark, og befinder sig således midt i krydsfeltet mellem tro og videnskab.

 

Niels Christian Hvidt vil belyse følgende spørgsmål: - Hvad ved vi egentlig om sammenhængen mellem tro og helbred? hvad kan vi lære for vore egne liv om denne sammenhæng? Kan et øget fokus på vores dybeste værdier øge vores livskvalitet især, når vi skal håndtere svære ting?

 

Velkommen til et foredrag med en af Danmarks mest erfarne foredragsholdere.

 

 

 

____________________

 

Tirsdag den 7. november kl. 19.00

Foredrag m. Biskop Tine Lindhardt

"Den evangelisk-lutherske reformation - og dens betydning"

____________________

 

 I år fejrer vi 500 året for den begivenhed, at Luther slog sine teser op i Wittenberg. Biskoppen har utvivlsomt holdt mange foredrag om emnet i årets løb, så nu da hun er talt rigtig godt varm, så har vi inviteret hende til et godt og spændende foredrag i november.

 

 

 

__________________

 

Om Haarby kirke og Løgismose kapel 

                                           ___________________

 

Haarby kirke stammer fra den store kirkebygningstid under Valdemarerne.

 

Fund af træværk under koret i forbindelse med en tidligere restaurering, giver dog grund til at mene, at her har ligget kirke endnu længere tilbage, formentlig fra 1000 tallet. 

 

Haarby kirke er Fyns største landsbykirke med ca. 500 siddepladser. Kirken er bygget i romansk stil med de smukke buer og rå kampesten. Kirkens store attraktioner er bl.a. Trampernes gravkapel, Havsteen-Mikkelsens altertavle samt Rigsmarsk Anders Billes krypt under kirken. 

 

Haarby pastorat indbefatter også Løgismose slotskapel hvor der afholdes gudstjenester ifølge oversigten i kirkebladet. Oversigten kan også findes under fanen "aktuelt". Der er kun åbent for offentligheden på Løgismose slot i forbindelse med gudstjenester, men der kan ses billeder af inventaret her på hjemmesidens galleri. 

  

 

 

 

 

 

        facebook         
     
Følg os på facebook  konfirmand    Hent kirkebladet
 

24. august 2017

Konfirmandindskrivning i præstegården fra 16-19

 


29. august 2017

Billetudlevering på Mødestedet ml. 16-18. Der udleveres ialt 350 billetter til Nairobi Chamber Chorus i Haarby kirke den 13.9

 


1. september 2017

Bibelstudiekreds i konfirmandstuen kl. 9.00. Vi er kommet til kap. 17 og 18 i Første Samuelsbog

 


5. september 2017

Mandeklub - opstart efterårssæson 11.30-13.00

 


8. september 2017

Kirkens døgn. Film i Haarby bio, rundvisning i kirken, på kirkeloftet og i krypten

 


13. september 2017

Koncert i kirken med det kenyanske kammerkor " Nairobi Chamber Chorus "

 


16. september 2017

Minikonfirmandweekend for 3. klasserne den 16-17. september. Tilmelding adbo@km.dk

 


17. september 2017

Høstgudstjeneste i Haarby kirke kl. 10.00 m. kirkefrokost og auktion på efterskolen

 


5. oktober 2017

Koncert med Brahetrolleborg koret i Haarby kirke kl. 19.30

 


11. oktober 2017

Andagt i kirken kl. 17.00 - orgelmusik, læsning, bøn og stilhed

 


25. oktober 2017

Foredrag i præstegården v. Niels Christian Hvidt. Se mere på forsiden

 

 
 
             
 
 
  Hårby Kirke, Algade 89, 5683 Haarby, Tlf. 64 73 10 16    
 
  Uptime-IT ApS