kirken_fra_vest.jpg
klokke_8505.jpg
Lydia_8524.jpg
Messehagel_8730.jpg
P1000831bryll (2).jpg
prædikestolsvandring_8579.jpg
 
 
 
   
 
 
             
 
Gudstjenester
 

26-02-2017 kl. 14:00

Fællesgudstjeneste i Kærum kirke kl. 14.00

 

05-03-2017 kl. 08:45

Morgengudstjeneste på Løgismose kapel.kl. 8.45 v. Boas

 

05-03-2017 kl. 10:00

Højmesse i Haarby kirke kl. 10.00 v. Boas

 

12-03-2017 kl. 10:00

Højmesse i Haarby kirke kl. 10.00 v. Boas

 

19-03-2017 kl. 16:00

Gudstjeneste kl. 17.00 i Haarby kirke v. Graff

    tekst

 

    

  

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Haarby kirke og til Løgismose Kapel

 

_________________________________

 

Kirkehistorisk læsestykke

_________________________________

 

Kong Edwin af Northumbrien lader sig døde i år 627 med følgende begrundelse

 

"Det synes at forholde sig med menneskelivet her på jorden, i sammenligning med den tid, om hvilket vi intet sikkert ved om, som med en spurv, der ved vintertid hurtigt flyver gennem hallen, idet den kommer ind ad den ene dør og straks forsvinder ad den anden, men du sidder bænket med dine høvdinger og holder måltid, og der er tændt et bål midt på giulvet, så at rummet er blevet varmt, altimens vinterstormen raser udenfor overalt med regn eller sne. I den tid, den er derinde, mærker den ikke noget til kulden og uvejret, men efter et øjebliks rast er den med det samme ude igen, og den forsvinder hurtigt for dine øjne på sin vej fra vinteren og ud i vinteren igen. Således ligger menneskelivet kun klart for os en stakket stund, men hvad der følger efter eller hvad der er gået forud, det ved vi slet intet om. Hvis dåben kan give bedre underretning derom, så synes jeg, at jeg med rette skal følge den". På lignende måde ytrede også de øvrige fribårne mænd og kongens rådgivere sig, efter guddommelig indskydelse. Kongen gav da sin tilslutning til den salige Paulinus forkyndelse af evangeliet, sagde sig løs fra afgudsdyrkelsen, og bekendte, at han antog troen på Kristus.

 

 

____________________________________

 

Sangaften med Christian Dyrst

____________________________________

 

Mandeklubben inviterer til en aften med sang og fortælling konfirmandstuen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 i samvær med Christian Dyrst. Alle er velkomne og der er ingen tilmelding.

 

 

________________________________

 

Bibelstudiekredsen

_______________________________

 

Vær med i de gode diskussioner i bibelstudiekredsen. Næste gang har vi givet håndslag på at diskutere det svære emne om meningen med lidelsen i det her liv.

 

Vi støtter os hver gang til et nyt afsnit i Samuelsbøgerne, og oplever hele tiden, at vi kommer til at tale om vores egen tid og udfordringer. Det er spændende og givende. Kom og vær med hver den første fredag i måneden kl. 9 i konfirmandstuen.

 

 

_________________________________

 

Mandeklubben

_________________________________

 

Hvis du er den heldige ejer af et ulige personnummer, så har du adgang til mandeklubbens frokoster hver den første tirsdag i måneden. Vi er for tiden 14 medlemmer og vi medbringer selv vores frokost - og så har vi en aftale om, at religion, kvinder og politik ikke må diskuteres. Dén aftale har vi stadig til gode at overholde. Kom og vær med i et hyggeligt fællesskab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haarby kirke stammer fra den store kirkebygningstid under Valdemarerne.

 

Fund af træværk under koret i forbindelse med en tidligere restaurering, giver dog grund til at mene, at her har ligget kirke endnu længere tilbage, formentlig fra 1000 tallet. 

 

Haarby kirke er Fyns største landsbykirke med ca. 500 siddepladser. Kirken er bygget i romansk stil med de smukke buer og rå kampesten. Kirkens store attraktioner er bl.a. Trampernes gravkapel, Havsteen-Mikkelsens altertavle samt Rigsmarsk Anders Billes krypt under kirken. 

 

Haarby pastorat indbefatter også Løgismose slotskapel hvor der afholdes gudstjenester hver den sidste søndag i måneden kl. 8.45. Der er kun åbent for offentligheden på Løgismose slot i forbindelse med gudstjenester, men der kan ses billeder af inventaret her på hjemmesidens galleri. 

  

        facebook         
     
Følg os på facebook  konfirmand    Hent kirkebladet
 

26. februar 2017

Til højbords med reformationen - fællesgudstjeneste kl. 14.00 i Kærum kirke

 


28. februar 2017

Mandeklubben inviterer til en aften i fællesskab med Christian Dyrst. Sang og fortælling i konfirmandstuen kl. 19.00

 


3. marts 2017

Bibelstudiekreds i konfirmandstuen kl. 9-11

 


7. marts 2017

Mandeklubbens møde i konfirmandstuen kl. 11.30-13.00

 


23. marts 2017

Fasteandagt i kirken kl. 17.00

 


17. april 2017

Pilgrimsvandring til Løgismose kapel - fælles for Haarby, Dreslette, Helnæs, Sønderby og Kærum

Vi begynder med en kort andagt i kirken kl. 10. Andagt på kapellet i Løgismose. Kaffe undervejs på hjemtuden. Ialt ca. 15 km.

 


2. maj 2017

Forårssangaften i Haarby kirke kl. 19.00

 

 
 
             
 
 
  Hårby Kirke, Algade 89, 5683 Haarby, Tlf. 64 73 10 16    
 
  Uptime-IT ApS