kirken_fra_vest.jpg
klokke_8505.jpg
Lydia_8524.jpg
Messehagel_8730.jpg
P1000831bryll (2).jpg
prædikestolsvandring_8579.jpg
 
 
 
   
 
 
             
 
Gudstjenester
 

26-03-2017 kl. 19:00

Gudstjeneste kl. 19.00 i Haarby kirke v. Suhr

 

02-04-2017 kl. 10:00

Højmesse Mariæ Bebudelsesdag kl. 10.00 v. Boas

 

09-04-2017 kl. 10:00

Højmesse Palmesøndag kl. 10.00 v. Boas

 

13-04-2017 kl. 10:00

Højmesse Skærtorsdag kl. 10.00 v. Suhr

 

14-04-2017 kl. 10:00

Højmesse Langfredag kl. 10.00 v. Boas

    tekst

 

    

  

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Haarby kirke og til Løgismose Kapel

 

________________________________

 

Påskens gudstjenester i Haarby kirke

________________________________

 

Palmesøndag kl. 10 v. Boas

Skærtorsdag kl. 10 v. Suhr

Langfredag kl. 10 v. Boas

Påskedag kl. 10 v. Boas

                                2. Påskedag kl. 10 - Kort andagt                    i forbindelse med pilgrimsvandring til Løgismose

 

________________________________

 

Orgelmatiné

________________________________

 

Søndag den 26. marts kl. 16.00 byder vi velkommen til en gruppe af organiststuderende fra Det jydske Musikkonservatorium.

De vil spille en række forskellige værker på vores dejlige Frobenius orgel i Haarby kirke.

Vi plejer at slutte af med et glas i våbenhuset.

 

_______________________________

 

Orgelmusik i Påsken

_______________________________

 

Den danske komponist Niels W. Gade blev født for 200 år siden, og bliver i år fejret her i landet. Haarby kirke deltager også i fejringen. Vores organist, Lydia Zachariassen, spiller flere værker af Gade og af hans gode ven og kollega, Felix Mendelssohn

 

_______________________________

 

Kirkehistorisk læsestykke

_________________________________

 

Kong Edwin af Northumbrien lader sig døbe i år 627 med følgende begrundelse

 

"Det synes at forholde sig med menneskelivet her på jorden, i sammenligning med den tid, om hvilket vi intet sikkert ved om, som med en spurv, der ved vintertid hurtigt flyver gennem hallen, idet den kommer ind ad den ene dør og straks forsvinder ad den anden, men du sidder bænket med dine høvdinger og holder måltid, og der er tændt et bål midt på giulvet, så at rummet er blevet varmt, altimens vinterstormen raser udenfor overalt med regn eller sne. I den tid, den er derinde, mærker den ikke noget til kulden og uvejret, men efter et øjebliks rast er den med det samme ude igen, og den forsvinder hurtigt for dine øjne på sin vej fra vinteren og ud i vinteren igen. Således ligger menneskelivet kun klart for os en stakket stund, men hvad der følger efter eller hvad der er gået forud, det ved vi slet intet om. Hvis dåben kan give bedre underretning derom, så synes jeg, at jeg med rette skal følge den". På lignende måde ytrede også de øvrige fribårne mænd og kongens rådgivere sig, efter guddommelig indskydelse. Kongen gav da sin tilslutning til den salige Paulinus forkyndelse af evangeliet, sagde sig løs fra afgudsdyrkelsen, og bekendte, at han antog troen på Kristus.

 

 

________________________________

 

Bibelstudiekredsen

_______________________________

 

Vær med i de gode diskussioner i bibelstudiekredsen. Næste gang har vi givet håndslag på at diskutere det svære emne om meningen med lidelsen i det her liv.

 

Vi støtter os hver gang til et nyt afsnit i Samuelsbøgerne, og oplever hele tiden, at vi kommer til at tale om vores egen tid og udfordringer. Det er spændende og givende. Kom og vær med hver den første fredag i måneden kl. 9 i konfirmandstuen.

 

 

_________________________________

 

Mandeklubben

_________________________________

 

Hvis du er den heldige ejer af et ulige personnummer, så har du adgang til mandeklubbens frokoster hver den første tirsdag i måneden. Vi er for tiden 14 medlemmer og vi medbringer selv vores frokost - og så har vi en aftale om, at religion, kvinder og politik ikke må diskuteres. Dén aftale har vi stadig til gode at overholde. Kom og vær med i et hyggeligt fællesskab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haarby kirke stammer fra den store kirkebygningstid under Valdemarerne.

 

Fund af træværk under koret i forbindelse med en tidligere restaurering, giver dog grund til at mene, at her har ligget kirke endnu længere tilbage, formentlig fra 1000 tallet. 

 

Haarby kirke er Fyns største landsbykirke med ca. 500 siddepladser. Kirken er bygget i romansk stil med de smukke buer og rå kampesten. Kirkens store attraktioner er bl.a. Trampernes gravkapel, Havsteen-Mikkelsens altertavle samt Rigsmarsk Anders Billes krypt under kirken. 

 

Haarby pastorat indbefatter også Løgismose slotskapel hvor der afholdes gudstjenester hver den sidste søndag i måneden kl. 8.45. Der er kun åbent for offentligheden på Løgismose slot i forbindelse med gudstjenester, men der kan ses billeder af inventaret her på hjemmesidens galleri. 

  

        facebook         
     
Følg os på facebook  konfirmand    Hent kirkebladet
 

23. marts 2017

Fasteandagt i kirken kl. 17.00

 


26. marts 2017

Orgelmatine kl. 16.00 med organiststuderende fra det Jydske Musikkonservatorium

 


17. april 2017

Pilgrimsvandring til Løgismose kapel - fælles for Haarby, Dreslette, Helnæs, Sønderby og Kærum

Vi begynder med en kort andagt i kirken kl. 10. Andagt på kapellet i Løgismose. Kaffe undervejs på hjemturen. Ialt ca. 15 km.

 


2. maj 2017

Forårssangaften i Haarby kirke kl. 19.00. Det er igen tid til vores dejlige forårssange

 

 
 
             
 
 
  Hårby Kirke, Algade 89, 5683 Haarby, Tlf. 64 73 10 16    
 
  Uptime-IT ApS